vrácení řidičáku

Vrácení řidičského oprávnění:


Pokud Vám byl udělen zákaz řízení na dobu delší než jeden rok, pokud jste dosáhli 12 bodů, nebo pokud jste pozbyli zdravotní způsobilost na dobu delší než tři roky, je potřeba podrobit se přezkoušení z odborní způsobiosti. Toto přezkoušení se provádí zkouškou v následujícím rozsahu:

- testy z pravidel silničního provozu a zdravovědy

- ústní zkouška z ovládání a údržby vozidla

- zkouška z praktické jízdy

Před zkouškou je potřeba dodat tyto dokumenty:

po uplynutí lhůty zákazu řízení


 • žádost o řidičské oprávnění
 • posudek o zdravotní způsobilosti potvrzený praktickým lékařem
 • rozsudek nebo rozhodnutí o uložení popř. prominutí trestu
 • výpis z evidenční karty řidiče
 • po uplynutí doby jednoho roku od získání 12 bodů


 • žádost o řidičské oprávnění
 • posudek o zdravotní způsobilosti potvrzený praktickým lékařem
 • výpis z evidenční karty řidiče
 • potvrzení o absolvování dopravně psychologického vyšetření
 • po opětovném nabytí zdravotní způsobilosti


 • žádost o řidičské oprávnění
 • posudek o zdravotní způsobilosti potvrzený praktickým lékařem