školení řidičů

Školení řidičů - referentů:


Povinnost účastnit se tohoto typu školení vychází ze zákona č. 262/2006 Sb. a provádí se jedenkrát ročně.

Zaměstnavatel je povinen zajistit školení řidičů - referentů všem zaměstnancům, kteří:


 • ve své pracovní době používají služební nebo soukromé vozidlo.
 • během plnění pracovních povinností (např. služební jízda) řídí služební nebo soukromé vozidlo.
 • řídí motorové vozidla na účelových pozemních komunikacích (například v podnikovém areálu nebo hale).

Toto školení neplatí pro řidiče, kteří jsou povinní se účastnit zdokonalování odborné způsobilosti řidičů pro účely profesní způsobilosti řidičů.

Pro bližší informace a naplánování temínu nás kontaktujte:

Lumír Válek
tel.: +420 603 434 241
valek@autoskolaclub.cz


Krátkodobé kurzy hospodárné a defenzivní jízdy:


Naše autoškola je certifikovaným poskytovatelem kurzů ecodrivingů v rámci standardů projektu EcoWill.


Jedná se o krátkodobý praktický trénink, během kterého si každý účastník osvojí zásady a principy inteligentního řízení motorového vozidla. Tyto kurzy jsou vhodné jak pro jednotlivce, tak pro firmy.

Co Vám ecodriving přináší?


 • snížení spotřeby pohonných hmot.
 • zkrácení doby jízdy a zvýšení průměrné rychlosti.
 • zvýšení bezpečnosti v silničním provozu.

Kurzy hospodárné a defenzivní jízdy se přizpůsobují individuálním potřebám každé firmy. V rámci těchto kurzů lze provézt také školení řidičů (referentů) nebo je možné ecodriving uspěšně užít jako nástroj teambuilding.


Pro bližší informace a naplánování temínu nás kontaktujte:

Lumír Válek
tel.: +420 603 434 241
valek@autoskolaclub.cz
uspornajizda.cz


Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů
pro účely profesní způsobilosti řidičů:


Povinnost účastnit se tohoto typu školení vychází ze zákona č. 247/2000 Sb.


Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů je povinen se účastnit i řidič, který:


 • je občanem členského státu Evropské unie a má na území České republiky trvalý pobyt,
 • je občanem členského státu Evropské unie a má na území České republiky přechodný pobyt, který trvá alespoň 185 dnů v kalendářním roce nebo
 • je občanem jiného než členského státu Evropské unie a vykonává závislou práci pro zaměstnavatele usazeného na území České republiky nebo podniká na území České republiky, pokud řídí motorové vozidlo, k jehož řízení opravňuje řidičské oprávnění skupiny C, C+E, D a D+E nebo podskupiny C1, C1+E, D1 a D1+E nebo řidičské oprávnění uznávané jako rovnocenné.Povinnost zdokonalování odborné způsobilosti se nevztahuje na řidiče:


 • vozidel, jejichž nejvyšší povolená rychlost nepřesahuje 45 km . h-1,
 • vozidel používaných ozbrojenými silami České republiky, policií České republiky, celní správou České republiky a zpravodajskými službami ČR,
 • vozidel hasičského záchranného sboru ČR a jednotek dobrovolných hasičů, zdravotnické záchranné služby a správy státních hmotných rezerv,
 • vozidel používaných při zabezpečování civilní ochrany a báňské záchranné služby,
 • vozidel ve zkušebním provozu,
 • vozidel používaných při výcviku a zkouškách v autoškole,
 • vozidel používaných při přepravě věcí, které řidič využije při výkonu své závislé práce nebo podnikání, pokud řízení není hlavním předmětem výkonu závislé práce nebo podnikání řidiče,
 • vozidel používaných pro vlastní potřeby a
 • zemědělských a lesnických traktorů.

Pro bližší informace a naplánování temínu nás kontaktujte:

Lumír Válek
tel.: +420 603 434 241
velek@autoskolaclub.cz